Proje Ekibi Kullanıcı Girişi

Şirket Kullanıcı Girişi

 
 

Ürünler / Yöntemler

  1 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Crosslinking cihaz
  Kullanım Alanı: Keratokonus Tedavisi
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  2 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: BAK (Bilimsel Aratrmalar le Kollektif cat) Spektrometre
  Kullanım Alanı: LIBS, plazma, gaz dearj, fizik ve kimya laboratuarlarnda analiz

  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  3 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Nano Boyutlu Oksit Seramik Tozlar
  Kullanım Alanı: ENERJ ALANINDA / Kat Oksit Yakt Pilleri (KOYP)
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  4 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: POMOEO-PMMA-LiClO4 polymer elektroliti
  Kullanım Alanı: kincil lityum pilleri elektrokromil camlar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  5 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: POMOEO-AABBE-LiCF3SO3 elektroliti
  Kullanım Alanı: kincil Lityum pilleri Elektrokromik camlar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  6 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: 3-Sbstite cis-4,5-bis(hidroksi metil)-4,5-dihidroisoksazol
  Kullanım Alanı: Bileikler biyoljik aktivite gsterme potansiyeline sahiptir. Bu amala almalar planlanmaktadr.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  7 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Fare kemik ilii kaynakl mezenkimal kk hcre (fK-MKH) dizisi; Mouse bone marrow derived mesenchymal stem cell (mBM-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre almalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  8 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan sinovial sv kaynakl mezenkimal kk hcre (iSin-MKH) dizisi; Human synovial fluid derived mesenchymal stem cell (hSyn-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  9 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: San kemik ilii kaynakl mezenkimal kk hcre (sK-MKH) dizisi; Rat bone marrow derived mesenchymal stem cell (rBM-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  10 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: San pankreatik adack kaynakl mezenkimal kk hcre (sPA-MKH) dizisi; Rat pancreatic island derived mesenchymal stem cell (rPI-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  11 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan di pulpas kaynakl mezenkimal kk hcre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  12 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan di pulpas kaynakl mezenkimal kk hcre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  13 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan ya dokusu kaynakl mezenkimal kk hcre (iYD-MKH) dizisi; Human adipose tissue derived mesenchymal stem cell (hAT-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  14 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan dental ligament kaynakl mezenkimal kk hcre (iDL-MKH) dizisi; Human dental ligament derived mesenchymal stem cell (hDL-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  15 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan kemik ilii kaynakl mezenkimal kk hcre (iK-MKH) dizisi; Human bone marrow derived mesenchymal stem cell (hBM-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  16 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Makale
  Kullanım Alanı: Akademik
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  17 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan natal di dental pulpa kaynakl mezenkimal kk hcre (iPV-MKH) dizisi; Human natal teeth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hNDP-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  18 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: nsan st dii pulpas kaynakl mezenkimal kk hcre (iSDP-MKH) dizisi; Human primary (deciduous) tooth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hPDP-MSC) line
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  19 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Polimerik membran
  Kullanım Alanı: Sv karmlar ayrma
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  20 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Katalitik membran
  Kullanım Alanı: Reaksiyon gerekletirme ve rn saflatrma
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  21 ) Ürün/Yöntem: rn - Adı: Dolgulu membran
  Kullanım Alanı: Biyoyaktlarn dehidrasyonunda kullanlr.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  22 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: ATPS, (Aqueous two phase system, Sulu ikli faz sistemi)
  Kullanım Alanı:
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  23 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: TPP, FA (Thre phase partitioning, l Faz Ayrma)
  Kullanım Alanı: Endstriyel alanda kullanlabilir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  24 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Fotogrametrik ynremle plan ve kesit izimi
  Kullanım Alanı: Yntem arkeolojik kazlarda aa kan mimarinin planlarnn ve ama profillerinin izimlerinde kullanlabilmektedir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  25 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Hayvan organ/doku kaynakl mezenkimal kk hcrelerden DNA/RNA izolasyonu
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  26 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Plazmid tasarm ve oaltlmas
  Kullanım Alanı:
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  27 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: nsan organ/doku kaynakl mezenkimal kk hcre dizisi izolasyon yntemi
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  28 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Telomeraz Enzim Aktivitesi
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar; Kanser aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  29 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Gen ekspresyon analizi (Real-Time PCR)
  Kullanım Alanı: Hcre biyolojisi almalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  30 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Gen Aktarm
  Kullanım Alanı:
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  31 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Hayvan vcut svlarndan mezenkimal kk hcre dizisi izolasyon yntemi
  Kullanım Alanı: Kk hcre aratrmalar
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  32 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: mmun Panel (Kadn Hastalklar ve Doum ABD)
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  33 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: PNH Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  34 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: HLA B27 Panel
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  35 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Bifenotipik Panel
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  36 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Trombosit Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  37 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: BAL Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  38 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: IL-6 Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  39 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: HIV Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  40 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: mmn Yetmezlik Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  41 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Akut Lsemi (erikin)
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  42 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: B Hcreleri Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  43 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: T Hcreleri Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  44 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: NK Hcreleri Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  45 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Blast Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  46 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Myeloid Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir.
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  47 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Akut Lsemi Paneli(Pediatri)
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
  48 ) Ürün/Yöntem: Yntem - Adı: Kronik Lsemi (Lenfoma) Paneli
  Kullanım Alanı: Sspansiyon haline getirilmi ok miktardaki hcrenin yzey veya intraseller yerleimli ok saydaki antijenik yaplarnn florokrom iaretli monoklonal antikorlar kullanlarak deerlendirilmesi esasna dayanan tekniktir
  Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.