Proje Ekibi Kullanıcı Girişi

Şirket Kullanıcı Girişi

 
 

Destekler
Kocaeli Üniversitesi


KOBİ Ar-Ge Destek Merkezinin Hizmet Verebileceği Alanlar

Hizmet alanları aşağıda belirtildiği gibi planlanmaktadır;

 • KOBİ'lerin mevcut AR-GE altyapılarının değerlendirilmesi
 • KOBİ'lerin AR-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik düzenli çalışmaların yapılması
 • Kocaeli'ndeki KOBİ'lerin AR-GE'nin önemi konusunda bilinçlendirmelerine yönelik seminerler dizisinin düzenlenmesi
 • "Üniversite-KOBİ'Etkileşimli" Ar-Ge projelerini teşvik etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve kaynak yaratmak,
 • Üniversitenin, Cihazlarından, Laboratuarlarından ve Olanaklarından Yararlandırılması: Bölge sanayicilerinin yoğun gereksinim duyduğu laboratuar cihazlar ve gerekli bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması sağlanır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
 • Laboratuar, imkanlardan yararlandırma,
 • Bazı cihazların kiralanması veya yerinde kullanım,
 • Konusunda uzman akademisyenlerden KOBİ'ler için doğrudan danışmanlık desteği almak,
 • KOBİ'ler ile birlikte proje çalışmalarını yürütmek,
 • Ar-Ge konusunda ve çalışma alanına giren diğer konularda KOBİ'lere yönelik kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek;
 • Fikri ve sınai haklar konusunda teknik ve hukuki danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • KOBİ- Ar-Ge proje destekleri kaynaklarının araştırılması
 • Bilişim Ve Teknoloji Hizmetleri
 • İhtiyaç duyulan konularda KOBİ'lerin alt yapılarını güçlendirmeye yönelik yönetimsel içerikli destek ve danışmanlık
 • KOBİ'lere proje destek kaynaklarının sağlanması, ürün tasarımı ve ticari planlama için geliştirme aktivitelerinin düzenlenmesi konularında destek sunacak danışmanlara erişimin sağlanması Yeni fikirlerin, deneyimlerin, uzmanlıkların ve kaynakların birleşmesi ile yeni teknolojilere ve ekonomik kalkınmaya geçit olmak,
 • Üniversite personeli tarafından, üniversite olanaklarının kullanımı konusunda bilgi desteği sağlamak,
 • Kobiler'in ve Kocaeli Ar-Ge destek merkezinin gelişimine katkı sağlayacak ortak Avrupa Birliği projeleri yürütmek,
 • Fikri ve sınai haklar konusunda teknik ve hukuki danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • Marka, patent, tasarım tescil işlemleri
  • Marka tescili
  • Patent başvuruları
  • Tasarım tescili


KOBİ'lere Yönetim alanında alt yapılarını güçlendirmeye yönelik verilebilecek hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

 • ISO 9000 ve AQAP Standartları Bilgilendirme, Danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • İş Etüdü
 • İş Değerleme
 • Performans Değerleme
 • Süreç İyileştirme ve geliştirme
 • Karar Destek Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlama
 • Malzeme Yönetimi
 • Üretim planlama ve kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Örgüt Geliştirme - Yeniden Yapılanma, Yenilikçi Örgüt Yapısı Oluşturulması
 • WEB Tasarım ve Uygulamaları ve Personel Eğitimi
 • Firmaların Bilgi İşlem Altyapı ve Network Sistemlerinin Etkin Düzenlenmesi
 • Yatırım Projelendirme ve Fizibilite Etütleri
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
 • Verimlilik Artırma ve yönetimi
 • Kalite Maliyet Sisteminin Oluşturulması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • Pazar Araştırmaları Yapmak
 • SWOT Analizleri Yapmak